Sběr kovových obalů

Vážení spoluobčané            
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme pro Vás připravili další možnost sběru separovaného odpadu – kovových obalů.    Rádi bychom prozatím vyzkoušeli zkušební tříměsíční provoz, který by začal od 1.7.2019 do konce září tohoto roku. Sběr by byl zajištěn prostřednictvím pytlového sběru, kdy pytle obdržíte zdarma na vyžádání na Městském úřadě Hrob u Bc. Kokšalové (přízemí). Podrobnosti o svozu obdržíte během měsíce června v závislosti na poptávce této služby. Předpokládaný sběr bude probíhat s největší pravděpodobností 1x za měsíc, v případě většího zájmu budeme zvažovat navýšení četnosti. Jelikož nám jde zejména o snížení produkce směsného komunálního odpadu, žádáme Vás o zapojení se do tohoto nového systému a tím nám dopomoci k lepším výsledkům ve třídění odpadů za naše město.
Věříme, že tato služba bude přínosem jak pro Vás, tak pro město Hrob.
Děkujeme za Vaši spolupráci.