Omezení provozu z důvodu opravy komunikace

Vážení spoluobčané. Z důvodu nutných oprav komunikací bude ve středu 4.12.2019 a ve čtvrtek 5.12.2019 omezen provoz na komunikaci ke hřbitovu a v pátek 6.12.2019 na křižovatce Komenského ul. a Tržního nám. Rozsah omezení se budeme snažit minimalizovat. Bude přihlédnuto k dopravním špičkám. Děkujeme za pochopení.

Uzavření sběrného dvora

Vážení spoluobčané, upozorňujeme že provizorní sběrné místo na “Vajcáku” bude k 30.11.2019 natrvalo uzavřeno. Své odpady tak můžete na toto místo odložit nejpozději v sobotu 30.11. 2019 a to v čase od 9.00 – 14.00 hod. V příštím roce bude zprovozněn nový sběrný dvůr na původním místě u hřbitova. O termínu zahájení provozu nového sběrného dvora a o jeho způsobu provozování vás budeme včas informovat.