Svoz bioodpadu

Vážení občané, upozorňujeme, že v pátek 18.11.2022 bude poslední letošní svoz biovaků na bioodpad. Důvodem je ukončení provozu kompostárny přes zimní období. O možnosti obnovení svozu v příštím roce, budeme včas informovat. Biodpad můžete nadále ukládat do nově pořízených a přistavených BIO nádob (přistavení bylo na základě požadavku vlastníků objektů), které budou vyváženy po celé zimní období ve stanovených termínech svozu.