VÝSTRAHA ČHMÚ pro Ústecký kraj

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKY STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
od pondělí 11.02.2019 18:00 hod. do úterý 12.02.2019 08:00 hod.

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
od neděle 10.02.2019 19:00 do úterý 12.02.2019 12:00

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
• Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
• Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
• Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

Platby poplatků v roce 2019

Platby poplatků v roce 2019 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2019

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019

svoz odpadu Kč 350,- za osobu nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2019
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567