Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Rezervace

Pravidla pro pronájem tělocvičny při ZŠ Hrob, Komenského 218

 • Předmětem nájmu je tělocvična u budovy školy, dále šatny s umývárnami a sprchami, WC, to vše příslušející k této tělocvičně.
 • Nájem je možné uzavřít na dobu určitou – maximálně na 1 školní rok (na období od 1. září každého roku, do 30. června následujícího roku). Pronájem o prázdninách bude řešen dle individuální dohody.  Objednávky na další sezónu jsou přijímány u správce poslední srpnový týden, každého roku. Termín a přesné hodiny (schváleného pronájmu) budou vždy sděleny (zveřejněny) v dostatečném předstihu na webových stránkách města (www.mestohrob.cz). Rozhodující pro pořadí je datum podání přihlášky správci. Následně bude uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorázových pronájmů, kde se má za to, že uhrazením ceny za pronájem souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.

Pronájem může být sjednán následovně:

1) Po – Pá – 16:00 – 21:00

Cena: A. pro TJ, sportovní kluby a občanská sdružení se sídlem ve městě Hrob – 300,- Kč na hodinu

B. ostatní – 500,- Kč na hodinu

C. školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Hrob – ZDARMA

D. Sportovní utkání, turnaje – 3.000,- Kč – (v délce maximálně 8 hodin), sjednané minimálně 15 dní přede dnem konání akce (pokud se pořadatel nedohodne se správcem jinak)

2) So – Ne – 8:00 – 21:00

Cena: všichni – 500,- Kč na hodinu

Nájemné za užívání tělocvičny je splatné před započetím užívání. Pro rezervaci pronájmu (krátkodobého i dlouhodobého) nebo pro sportovní utkání a turnaje je nutno uhradit buď celou výši ceny za pronájem, nebo složit tzv. kauci ve výši ceny za 3 sjednané termíny nebo 3 měsíce. 

Pronajímatel si vyhrazuje zvýšení nájemného a ostatních úhrad během roku v souvislosti s růstem cen energie. Každá změna bude v předstihu oznámena na poštovní adresu nájemce.

 • Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku, nikoliv pro vystoupení nebo utkání pro veřejnost. Pronájem tělocvičny ke komerčním účelům (mimo sportovních, pohybových a rekreačních aktivit) povoluje a podmínky stanovuje rada města individuálně.
 • Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího (trenéra), který je zodpovědný za dodržování pořádku a bezpečnosti jak v tělocvičně, tak v prostoru vstupu do tělocvičny. Vzhledem k novému povrchu v tělocvičně je nutné používat vhodnou sportovní obuv (sálová obuv – světlé podrážky)!
 • Pronajímatel propůjčí (prostřednictvím správce) nájemci proti podpisu jeden klíč od vchodu a šatny pro vedoucího sportovní skupiny. Případnou ztrátu klíčů oznámí nájemce neprodleně pronajímateli. Náklady spojené s výměnou zámků a klíčů půjdou na vrub nájemci. Nájemce vrací klíč zpět správci po skončení sportovní činnosti.
 • Nájemci se ukládá, aby vstupoval do tělocvičny pouze určeným vchodem a v určený čas; tělocvična je zabezpečena signalizačním systémem a v případě způsobeného poplachu nájemce uhradí škodu spojenou s výjezdem městské policie. Do jiných prostor školy, než je vymezeno, nemá nájemce přístup. Nájemce se řídí pokyny správce a respektuje je.
 • Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školského tělovýchovného zařízení. Pronajímatel, nebo jím pověřený zástupce, má právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy. Jeho pokynů musí být uposlechnuto.
 • Vedoucí (trenér) je povinen všechny závady či poškození zapsat do knihy závad. Závažné závady a poškození ihned hlásí správci a v co nejkratší době zajistit uvedení do původního stavu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení uvolněno pro potřebu školy. Nájemci bude změna včas oznámena.
 • Závažné porušení pravidel je důvodem k okamžitému ukončení uzavřeného smluvního vztahu.

Rezervace

 1. Rezervaci lze provést nejpozději 24 hodin předem.
 2. Po rezervaci časového slotu vyčkejte na potvrzení rezervace e-mailem.
 3. Pro splnění podmínek nájmu proveďte úhradu příslušné částky na účet 19-1060451369/0800, VS 3113, do poznámky uveďte jméno a termín nebo PIN.
 4. Vstup do tělocvičny vám bude umožněn po předložení dokladu o zaplacení nájmu správci.
 5. Zrušení rezervace je možné nejpozdějí 48 hodin předem.

REZERVAČNÍ KALENDÁŘ TĚLOCVIČNY

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu nejdéle 5 týdnů ode dne rezervace.

Volný čas

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat