Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Ztráty a nálezy

  • Příjem a evidence ztrát a nálezů

Z ustanovení § 1052 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Nálezy se na Městském úřadě Hrob přebírají v kanceláři matriky MěÚ Hrob, 1. patro. Po převzetí se zaevidují do Knihy ztrát a nálezů. Nalezené doklady (občanský průkaz apod.) se předávají příslušnému úřadu, který je vydal.

  • Předání vlastníkovi nálezu

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle § 1052, před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř., aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník nálezu se při přihlášení o jeho věc ve lhůtě stanovené zákonem prokáže dokladem totožnosti a podepíše se v knize ztrát a nálezů. Podle novely občanského zákoníku je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním vznikly.

  • Uplynutí 3 leté lhůty od přijetí nálezu

Po uplynutí 3 leté lhůty od přijetí nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

 

Nelze-li ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Seznam věcí v úschově (619.7 kB)

Občan

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat