Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Změna jména a příjmení

Změna jména nebo příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod - § 72 odst. 2 zákona o matrikách. U nezletilých dětí musí být uvažovaná změna v souladu s jejich potřebami a zájmy - § 72 odst. 4 zákona o matrikách. Neberou se tedy v úvahu potřeby a zájmy rodičů, nýbrž dětí.

Údaje

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel (nebo nezletilé dítě) přihlášen k trvalému pobytu a musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • jméno/a, příjmení, které si žadatel zvolil (příp. zvolil pro nezletilé dítě)
 • údaj o státním občanství žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • řádné odůvodnění

Doklady

K žádosti o povolení změny musí být přiloženy tyto doklady:

 • rodný, popř. oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (u rozvedených)
 • úmrtní list (u ovdovělých)
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • doklad o státním občanství

U nezletilých dětí pak ještě připojit:

 • písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let, jde-li o změnu jeho jména nebo příjmení
 • písemný úředně ověřený souhlas druhého rodiče nebo pravomocný rozsudek soudu, nahrazující tento souhlas (pokud bude souhlas učiněn před matričním úřadem, který o změně rozhoduje, není nutné úřední ověření)
 • příp. oddací list z nového manželství žadatele, rodné listy dětí, narozených z nového manželství

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.  To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení ( § 759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Oznámení lze učinit u kteréhokoli matričního úřadu a je nutno k němu předložit průkaz totožnosti, oddací list a pravomocný doklad o rozvodu manželství - § 31 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zpětvzetí příjmení - oznámení žadatele

Správní poplatky

 • při změně cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (tj. nejblíže předcházející) nebo rodné  - 300 Kč
 • změna příjmení hanlivého nebo směšného - 200,- Kč
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech  - 3 000 Kč

 

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat