Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Vydávání matričních dokladů

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho duplikát (stejnopis). Kromě matričních dokladů může příslušný matriční úřad vydat na žádost také doslovný výpis z matričních knih. Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

Bližší informace k vydávání matričních dokladů naleznete zde.

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

  • žádost
  • průkaz totožnosti,
  • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Poplatky

Vystavení prvopisu matričního dokladu je bezplatné, správní poplatek za vydání stejnopisu matričního dokladu je 300,- Kč.

Bankovní spojení, kam lze směřovat úhradu správních poplatků za vydání duplikátů matričních dokladů:
č.ú.: 19-1060451369/0800, nutno uvést variabilní symbol: 1361 a specifický symbol: rodné číslo žadatele.

Bez těchto údajů nelze plátce správního poplatku identifikovat a požadovaný doklad nebude vydán.

V průvodním dopise, zasílaném spolu se žádostí, je nutno uvést rodné číslo žadatele.

 

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat