Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Czech Point

CZECHPOINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CZECHPOINT je projekt, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. O některé výpisy lze požádat i z domova prostřednictvím internetu, a to na webové adrese:  https://www.czechpoint.cz/public/.

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách pondělí a středa 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00

nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo tuto dobu.

Služby

Na našem pracovišti CZECH POINT v poskytujeme tyto služby:

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis snímku z katastrální mapy

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidičů

Výpis z veřejných rejstříků – obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, …

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpisy ze základních registrů

Datové schránky

Autorizovaná konverze dokumentů

Žádost o jednorázový příspěvek na děti

Dále provádíme ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci).

Ceník služeb

 1. Ověřený výstup první strana                                                                    100 Kč
 2. Ověřený výstup druhá a každá další strana                                                 50 Kč
 3. Ověřený výstup z rejstříku trestů                                                             100 Kč
 4. Autorizovaná konverze dokumentů - za každou stránku                              30 Kč
 5. Ověření listiny - za každou stránku ve formátu A4 a menším                       30 Kč
 6. Ověření každého podpisu na listině                                                           50 Kč

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Platba je možná v hotovosti i platební kartou.

Co potřebujete k jednotlivým výpisům

Výpis z katastru nemovitostí

O jeho vyhotovení může žádat kdokoliv. Žadatel musí znát katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo/číslo popisné. Žádné doklady pro získání výpisu nejsou požadovány.

Výpis snímku z katastrální mapy

Pro získání snímku je nutné znát identifikaci oblasti, která bude na snímku zobrazena -  parcelní číslo a příslušné katastrální území nebo přesnou adresu daného objektu.

Chcete-li získat pouze údaje o nějaké nemovité věci, zapisované do Katastru nemovitosti, pro svou informaci, aniž byste získali výpis jako veřejnou listinu, použijte odkaz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Výpis z rejstříku trestů

O vyhotovení ověřeného výpisu z evidence Rejstříku trestů může žádat pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci. Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti (platný občanský průkaz občana ČR nebo platný cestovní pas občana ČR nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince).

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

Nejefektivnějším způsobem požádání, nechcete-li opustit pohodlí domova, je požádat prostřednictvím datovém schránky, kam Vám bude také samotný výpis doručen. Vyhnete se kontrole totožnosti, neboť jste legitimován svou datovou schránkou, čekání na úřadě a v ideálním případě i placení správního poplatku, a to z následujícího důvodu: je-li výpis potřebný pro nějaký orgán veřejné správy, pak mu můžete tento výpis doručit také elektronicky ze své datové schránky jako datový soubor. Takto doručený dokument je také považován za originál.

Výpis z bodového hodnocení řidičů

Vyhotovujeme ověřený výpis z Centrálního registru řidičů. O jeho vyhotovení může žádat pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci. Žadatel musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz.

Výpis z veřejných rejstříků – obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, …
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tyto výpisy z veřejných evidencí jsou často potřeba při uzavření smlouvy nebo při účasti ve výběrovém řízení. Můžete je získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Mezi veřejné rejstříky patří obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Nedluží váš zákazník nebo dodavatel? Na výpisu z insolvenčního rejstříku najdete mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. 

V rejstříku je možné vyhledávat podle IČO (právnická osoba) nebo osobních údajů (fyzická osoba).

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINTu. Přístup do tohoto online systému pro evidenci přijatých autovraků může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

 • identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.
Výpisy ze základních registrů
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob

Zároveň je možné podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí změn třetí osobě
Datové schránkydatové schránky
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • Oznámení o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Oznámení o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost nebo oznámení vyplní pracovník elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli k podpisu. Více informací k datovým schránkám naleznete ZDE.

Autorizovaná konverze dokumentů

Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Více informací ke konverzi naleznete ZDE.

Legalizace - ověřování podpisů

Ověříme například podpisy na smlouvě nebo plné moci. S sebou vezměte listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti.

Vidimace - ověřování listin

Úředně ověříme například maturitní vysvědčení nebo oddací list. S sebou vezměte pouze listinu, kterou chcete ověřit

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat