Památky

Základy zbořeného protestantského kostela

Roku 1614 zde byl postaven první protestantský kostel v Čechách, který byl na příkaz arcibiskupa Jana III. Lohelia (1612 – 1622), zapečetěn a následně 11.prosince roku 1617 srovnán se zemí ozbrojeným oddílem oseckého hejtmana.
Vypálení a zboření kostela v Hrobu, a také v Broumově, posloužilo protestanským stavům jako pádný argument k zahájení českého povstání, kterým začala třicetiletá válka.
Teprve roku 1913 byly téměř 300 let staré základy znovu nalezeny a odkryty.

3_Hrob_základy kostela


Katolický kostel sv. Barbory

Kostel byl postaven na žádost arcibiskupa Berky z Dubé v letech 1595 až 1602.
V roce 1632 byl vypálen saským vojskem, které bylo na ústupu před vojskem Albrechta z Valdštejna, a znovu byl postaven roku 1637.

katkostel    katkostel1


Evangelický kostel Vzkříšení

Základní kámen německého evangelického kostela augsburského vyznání byl položen dne 12. 12. 1900, tj. ve výroční den zboření prvního protestantského kostela v roce 1617. Kostel byl vysvěcen a předán veřejnosti 1. 4. 1902. Stavbu financovala hrobská evangelická obec z finančních darů německých evangelických spolků. Stavba je secesní ve staronorimberském stylu. Architekti Julius Willi Gräbner a Rudolf Schilling, tvůrce sochařské výzdoby G. Walther, autor okenních vitráží J. Goller a stavitel Rudolf Wettstein, vytvořili společně pozoruhodné stavební dílo. Jedná se o státem chráněnou památku.

vzkriseni    vzkriseni1


Kamenná barokní kašna

Kašna je umístěna vprostřed Tržního náměstí, v mírném svahu nad terénním schodem před západním průčelím kostela sv. Barbory. Je datována rokem 1740.

13        kasna1


Kamenná barokní socha sv. Josefa

Významná, pozdně barokní socha sv. Josefa byla vztyčena na horní, severozápadní straně rozlehlého Tržního náměstí v Hrobu kolem roku 1750. Autor tohoto hodnotného sochařského díla není znám, byl to však patrně mistr který v této době tvořil pro cisterciácký klášter v Oseku.

3 [50%]    kasna
Po restaurování v roce 2018.
Restaurátorské práce provedl pan Radomil Šolc – restaurátor


Kamenné sousoší sv. Jáchyma, sv. Anny a Panny Marie

Neobyčejně kultivovaná památka s typickými znaky rokoka (dat. 1752) je osazena v nároží historického domu č.p. 22 na levé horní straně Tržního náměstí. Bohatě zdobená skladba je provedena z kvalitního jemnozrnného bělavého až slabě žlutého křemitého pískovce s broušeným povrchem, z kamene pravděpodobně těženého v okolí německé Pirny. Sochař není znám, dílo však provedl velký mistr a znalec vrcholných děl italské renesance.

6 [50%]


Kamenná socha sv. Jana Křtitele

Socha svatého Jana Křtitele je umístěna ve výklenku budovy školy na Tržním náměstí (Komenského č.p.18), autor díla není znám. V pravém rohu čelní strany podstavce pod profilací jsou vysekány iniciály KK. Podle soupisu Památek Čech ( I.díl, Academia, Praha 1977) jde o kopii gotického originálu. Vlastní socha je skutečně kopií nebo spíše volnou replikou patrně provedenou ve druhé polovině 19. století a nahradila v minulosti zaniklou původní barokní sochu.

????????????????????????????????????     1 [50%]


Kamenná socha sv. Valentina

Barokní plastika svatého Valentina s reliéfem sv. Floriána pochází údajně z roku 1734, sochař není znám. Dílo stojící ve výklenku fasády domu čp. 10 na Tržním náměstí, o celkové výšce 350cm a šířce 160cm, je provedeno z tvrdého hustého křemitého žlutavého pískovce s broušeným povrchem.

width=


 Most na historické železnici z Mostu na Moldavu

Železniční most ve Mlýnech je součástí historické tratě Most-Moldava, byl vystavěn v letech 1883-1884 podle plánu Ing. Jana Bydžovského. Most je prohlášen za národní technickou památku.

zel      zelm1