NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Konzultaci, pomoc a potřebné posouzení navrhovaných opatření Vám v naší oblasti zdarma poskytne např.
MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
kancelář: Krušnohorská 41/15, Dubí
Email: info@mascinovecko.cz
Telefon: + 420 770 112 382
odkazy:
http://www.mascinovecko.cz/clanek?nazev=nova-zelena-uspora-light
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/