Přírodní zahrada Mateřské školy Hrob

www.mzp.cz www.sfzp.czTento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je vybudování komplexní podoby přírodní zahrady při Mateřské škole Hrob ve městě Hrob na Teplicku. Pavilony školky jsou zasazeny do zahrady, ta ale není vybavena (až na herní prvky pro zdravý fyzický rozvoj dětí) žádným podnětným vybavením, které by mohlo sloužit k environ-mentální výchově. Jelikož v současné době je již v předškolním vzdělávání kladen vysoké důraz na akti-vity související s pěstováním respektu a vztahu k životnímu prostředí, školka musí na tyto změny reagovat nejen ve školním vzdělávacím plánu, ale také potřebným vybavením. Z tohoto důvodu vznikl nový návrh školní přírodní zahrady s environmentálními prvky (zvýšený záhon, smyslový chodník, ještěr-koviště, bahniště, ptačí krmítka a budky, hmyzí domeček, vrbové stavby, kompostér, zeleň vč. květnaté louky; dřevěný mobiliář – lavičky, lavice se stoly). Součástí projektu je i zavlažování a řešení hospodaření se srážkovou vodou. Cílem projektu je citlivý přístup k environmentální výchově u předškolních dětí v přirozeném prostředí, přírodní zahradě při mateřské škole.