Platby poplatků v roce 2022

Poplatky prosím plaťte převodem nebo složenkou na účet číslo: 19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2022

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2022
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2022

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1345 – splatnost poplatku 30.6.2022
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567