POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

Zastupitelstvo města Hrob na svém jednání dne 11.12.2019 schválilo „Pravidla použití prostředků zvláštního účelového účtu – Fondu rozvoje bydlení města Hrob (FRB)
Pravidla-použití-prostředků-FRB_1.1.2020.pdf

Rada města Hrob, v souladu s těmito pravidly, vyhlásila VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na poskytnutí úvěrů z FRB města Hrob.
Podrobné informace naleznete na https://www.mestohrob.cz/

Lhůta pro podání žádostí je 18.2.2020 – 25.3.2020