ZAHAJUJEME SVOZ BIO ODPADU

SVOZ BIO ODPADU BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 25.BŘEZNA 2019.
Pro zlepšení služeb našim občanům je od r. 2016 zaveden systém svozu biologicky rozložitelného odpadu. Služba je poskytována zdarma.
Jak systém funguje? Občan se do systému zapojí tím, že si na městském úřadu zakoupí za stanovenou cenu (156,- Kč) vak na bio odpad, do kterého lze odkládat trávu, listí, štěpku, keře a větve do průměru 2cm. Ve svozový den naplněný vak umístí na dohodnuté místo, před domem, zahrádkou apod., kde bude vyprázdněn do svozového vozidla a vrácen zpět na místo. Pokud občan potřebuje zlikvidovat větší množství BIO odpadu, nebo větví většího průměru, je nutné, aby se na městském úřadě domluvil na individuálním přistavení kontejneru. Svozovým dnem je vždy pondělí a pátek od 7:00 hodin, v případě že na pondělí připadne den volna, svoz se uskuteční následující pracovní den. Pokud den volna připadne na pátek, svoz se uskuteční v předcházející pracovní den.
Svoz BIO odpadu probíhá pouze v období, kdy je v provozu kompostárna, kam je nasbíraný odpad odvezen k dalšímu zpracování. O ukončení služby budou občané včas informováni, zpravidla svoz probíhá do konce měsíce října.