Ustavující zasedání Zastupitelstva města Hrob

P O Z V Á N K A

Starosta města Hrob
svolává
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva města Hrob,
které se uskuteční
v restauraci Koruna dne 5. listopadu 2018 od 17.30 hodin

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
  a) stanovení počtu členů rady města
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města
  d) schválení volebního řádu
  e) volba starosty
  f) volba místostarosty
  g) volba zbývajících členů rady města
 4. Diskuse
 5. Závěr

Karel Hirsch – starosta města

V Hrobě dne 25.10.2018