Uzavření sběrného dvora

Vážení spoluobčané, upozorňujeme že provizorní sběrné místo na „Vajcáku“ bude k 30.11.2019 natrvalo uzavřeno. Své odpady tak můžete na toto místo odložit nejpozději v sobotu 30.11. 2019 a to v čase od 9.00 – 14.00 hod. V příštím roce bude zprovozněn nový sběrný dvůr na původním místě u hřbitova. O termínu zahájení provozu nového sběrného dvora a o jeho způsobu provozování vás budeme včas informovat.