UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě informací  o omezeném provozu mateřské školy, získaných od ředitelky školky, přijala rada města na svém dnešním mimořádném jednání usnesení č. 519/20 – RM Hrob po projednání rozhodla, jako zřizovatel Mateřské školy Hrob (dále MŠ), po vyhodnocení současné situace v MŠ ohledně šíření koronaviru a s tím souvisejícího zajištění provozu, o uzavření MŠ od čtvrtka 29. 10. 2020 do odvolání. Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem, a dále z provozních důvodů.

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HROBĚ

V souladu s usnesení vlády ČR ze dne 8.října 2020 č. 994 dochází k omezení úředních hodin pro veřejnost takto:

pondělí a středa od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Omezte,  prosím, vaši osobní přítomnost na úřadě pouze na nutné případy. Upřednostněte telefonickou a elektronickou komunikaci. Naši zaměstnanci vám ochotně vyhoví. Při vstupu do budovy úřadu použijte dezinfekci a ochranu dýchacích cest (roušku).

Veškeré aktuální informace o omezeních jsou umisťovány do sekce “COVID-19”.

Děkujeme za pochopení