PODĚKOVÁNÍ ZA VĚNOVANÉ ROUŠKY

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří dodávají městu Hrob roušky ruční i profesionální výroby. Děkujeme společnosti České Filtry s.r.o., Textilní 3403/4, Ústí nad Labem za dodání více než 200 ks kvalitních roušek z filtračního materiálu, dále děkujeme firmě Service Grove s.r.o. za dodání 100 ks textilních roušek. Děkujeme též skupině, která šije roušky v budově Divadla V Pytli a věnovala již několik stovek textilních roušek, další desítky dostáváme od drobných dárců. Všechny roušky byly městu Hrob věnovány ZDARMA. Město jimi pomohlo vybavit, kromě pracovníků úřadu, také ordinaci praktické lékařky, zubní lékařky, lékárny nebo hasiče Hrob. Město již prostřednictvím dobrovolných hasičů zásobilo těmito rouškami seniory starší 65. let a nyní jsou další roušky k dispozici na městském úřadě. Po zazvonění si bude moci zájemce vzít roušku z připraveného boxu (rouškovníku).

Moc děkujeme všem za jejich obětavou práci!!!

Městský úřad Hrob

SVOZ BIOODPADU A SBĚRNÝ DVŮR

Vážení spoluobčané, dle instrukcí a požadavku našeho smluvního partnera – odběratele BIO odpadu, začne svoz tohoto odpadu v pátek 27.3.2020. Následně bude svoz probíhat každé pondělí a pátek tak, jako v loňském roce.

Sběrný dvůr je připraven k provozu, ale z důvodu nouzového stavu zůstane do odvolání uzavřen. Jakmile se situace uklidní bude sběrný dvůr otevřen. Děkujeme za pochopení

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

II. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.