Platby poplatků v roce 2023

Informace pro platby poplatků:
číslo účtu: 19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2023

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2023
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2023

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1345 – splatnost poplatku 30.6.2023
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

POPLATKY LZE PLATIT NA POKLADNĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU
– V HOTOVOSTI
– PLATEBNÍ KARTOU

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567