Ukončení svozu BIO odpadu

Upozorňujeme, že v PÁTEK 23.LISTOPADU 2018 bude proveden poslední svoz bio odpadu.
Tento den budou letos naposledy vyvezeny pytle s bio odpadem, a to z důvodu sezónního uzavření kompostárny.

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 10.11.2018

11:45 až 12:00 hod: Křižanov u kapličky

12:10 až 12:25 hod: Verneřice – prostranství před domem čp. 34 (parčík u Kaštanu)

12:30 až 12:45 hod: kontejnerové stání u hřbitova

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Pneumatiky z osobních vozů, televizní přijímače, rádia, lednice, pračky a jiná podobná zařízení, zbytky starých barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, baterie, olejové filtry, zářivky, motorové oleje, léky a masti

Podrobnější informace je možné získat u zaměstnance Technických služeb města Duchcova, s.r.o.-tel. 417 835 123, 602 746 617, nebo MÚ Hrob 608 030 331

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Hrob

P O Z V Á N K A

Starosta města Hrob
svolává
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva města Hrob,
které se uskuteční
v restauraci Koruna dne 5. listopadu 2018 od 17.30 hodin

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
  a) stanovení počtu členů rady města
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města
  d) schválení volebního řádu
  e) volba starosty
  f) volba místostarosty
  g) volba zbývajících členů rady města
 4. Diskuse
 5. Závěr

Karel Hirsch – starosta města

V Hrobě dne 25.10.2018