Svoz bioopadu

Vážení občané města Hrobu. Upozorňujeme, že 15.11.2019 bude poslední letošní svoz bioodpadu. Po tomto datu již město nebude mít možnost ukládat bioodpad do kompostárny. Svoz bude obnoven na jaře příštího roku. O přesném termínu budeme včas informovat.