ANKETA – obnova Tržního náměstí

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás, ve spolupráci s ateliérem architektů City Upgrade s.r.o., dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si osobně představujete svoje město, kam směřovat jeho vývoj, kde vidíte problémy.

Prosíme Vás proto o odpovědi na otázky v dotazníku. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize, které budou převedeny do architektonické podoby studie Tržního náměstí a souvisejících prostor, s dalšími vazbami a možnostmi jeho obnovy, využití a přilákání turistického ruchu.

Vytištěný a vyplněný << Dotazník >> odevzdejte do 9. února 2018 do schránky označené ANKETA Tržní náměstí na městském úřadě nebo v Infocentru, nebo vyplňte a odešlete elektronicky zde na http://hrob.cityupgrade.cz/. Na těchto stránkách si bude možno, po dokončení studie, detailně prohlédnout a přečíst jednotlivá řešení a nápady, a dále se k nim vyjádřit.

Karel Hirsch – starosta města

Omezení dodávek pitné vody

Středa  3.ledna 2018 (15:30 hod.)

Pracovníci vodovodů a kanalizací (SčVK) dnes po celý den odstraňují poruchu na Flájském přivaděči, a to na křižovatce ulic Husova a Rybniční.

V podvečerních hodinách dojde, do zítřejšího dne, čtvrtka 4.1.2018 do 12:00 hodin, omezení dodávky pitné vody v ulicích:
Sadová – Rybniční (pod Sadovou) – Krátká – Mlýnská – Mírové nám. – Teplická – Verneřice – Mlýny (z Mlýnské směr Mikulov)

Náhradní dodávka vody je, dle sdělení SčVK, zajištěna cisternovým vozem, který bude do těchto ulic průběžně zajíždět dnes do 21:00 hodin a zítra ve čtvrtek 4.1.2018 v čase od 8:00 do 11:00 hodin.

V úseku, ve kterém je oprava prováděna, je omezen průjezd vozidel. Z Tržního náměstí je ulice Rybniční neprůjezdná.

Práce na odstranění poruchy
Omezení dopravy