Informace Finanční správy České republiky

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníků daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro plátce daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?   Kdo může tuto službu využít?   Jak na to?

se dozvíte z přiložených informací:
<< Informační leták >>
<< Podrobné informace >>

„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

Ústecký kraj vyhlásil dotační program

„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.

Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun.

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března.

Pro zájemce jsou připraveny 2 semináře, na kterých mají možnost seznámit se s podmínkami programu, žádostí a povinnými přílohami a obdrží zde odpovědi na své dotazy. Semináře se konají 16. 1. a 7. 2. 2017. On-line přihlášky jsou k dispozici na goo.gl/PLqRkS.

Více informací se dozvíte na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace a granty – Podpora začínajících podnikatelů.

Dotační program administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání.

<< Leták – Podpora začínajících podnikatelů 2017>>
<< Pozvánka na seminář pro žadatele >>

Platby poplatků 2017

Oznamujeme občanům, že platby za svoz odpadu, poplatek ze psů a pronájem pozemků budou vybírány
v týdnu od 9. ledna 2017 z důvodu potřebných přípravných prací.
V současné době je možné provést platbu převodem na náš účet číslo 19-1060451369/0800

svoz odpadu – variabilní symbol 1340, částka 350,- Kč za osobu
popl. ze psů – variabilní symbol 1341, částka 200,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za dalšího psa jednoho majitele
pronájem pozemků – variabilní symbol 2131, částka dle uzavřené smlouvy