Zásah našich hasičů v Hřensku. Děkujeme!

Rada města se jednomyslně shodla, že naši hasiči zasahující v Hřensku si zaslouží odměnu. O její výši vás budeme informovat po příštím jednání Rady města. Děkujeme Hasiči Hrob! Děláte našemu městu dobrou vizitku.

Dále naši hasiči čekají na nové zásahové vozidlo, které ještě zvýší jejich vybavenost a akceschopnost.