Oznámení o uzavírce místních komunikací

Informace občanům k objížďce a uzavírce ve Verneřicích v rámci akce „Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

V rámci akce rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Verneřicích, budou provedeny uzavírky místních komunikací mezi objekty čp. 26 a 79, mezi objekty čp. 202 a 201 a mezi objekty čp. 47 a 35. Práce budou probíhat dle schváleného harmonogramu v časovém rozmezí od 10.4. do 14.10.2018.

O postupu prací a o jednotlivých uzavírkách budou občané informováni prostřednictvím zhotovitele stavby.
Při úplné uzavírce povede objízdná trasa jak pro dopravu osobních vozidel, tak pro dopravu nákladní ulicí Mlýnská, Mírové nám. a Teplická v obou směrech.

Pro podrobnější informace se prosím obracejte na MěÚ Hrob, nebo přímo na zhotovitele stavby p. Rypka – tel. 733 646 267.

<<Situace – mapa uzavírek>>

Oznámení o přerušení dodávky vody

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují přerušení dodávky vody z důvodu dříve oznámené plánované rekonstrukce vodovodu Hrob – Verneřice.

K přerušení dodávky pitné vody dojde dne 23.4.2018 od 08:00 hod. do 15:00 hod.
v části Mlýny a Verneřice

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

<< Oznámení o odstávce vody >>