Změna ordinačních hodin dětské lékařky

Z personálních důvodů bude od 1.června 2018 ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN dětské lékařky

Pondělí    8:00 – 11:00 hod.
Středa    12:00 – 14:30 hod.
Pátek      12:00 – 13:30 hod. (během letních prázdnin 12:00 – 13:00 hod.)

V úterý již ordinační hodiny nebudou.
V neodkladném případě budete vždy ošetřeni v ordinacích

Duchcov, Bydžovského 1488 (MUDr. Myšáková nebo MUDr. Sláma)
Osek, Smetanova 573 (MUDr. Mráčková)
V těchto ordinacích najdete lékaře denně

Mobilní rozhlas – souhlas

Vážení spoluobčané,

pokud chcete, aby Vám od 25.5.2018 byly nadále zasílány SMS zprávy z Mobilního rozhlasu, je nutné poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Prosíme Vás o vyjádření tohoto souhlasu přihlášením na webu

<<  obec.mobilnirozhlas.cz/uprava-prihlaseni >>

případně vytištěním a vyplněním přiloženého letáku, << Mobilní rozhlas – Souhlas >> který odevzdejte na městský úřad.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční

v sobotu 12.5.2018

dle stanoveného harmonogramu:
11:45 až 12:00 hod: Křižanov u kapličky
12:10 až 12:25 hod: Verneřice
–prostranství před domem čp. 34 (parčík u Kaštanu)
12:30 až 12:45 hod: kontejnerové stání u hřbitova

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Pneumatiky z osobních vozů, televizní přijímače, rádia, lednice, pračky a jiná podobná zařízení, zbytky starých barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, baterie, olejové filtry, zářivky, motorové oleje, léky a masti.
Tyto komodity nepatří do nádob, které jsou určeny na komunální odpad.

 Služba je občanům poskytována zdarma.

Podrobnější informace je možné získat u zaměstnance Technických služeb města Duchcova, s.r.o., tel. 417 835 123, 602 746 617, nebo na MěÚ Hrob, tel. 608 030 331