Uzavření Sokolovny, Infocentra a knihovny

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření vlády ČR je s okamžitou platností uzavřeno Infocentrum a knihovna v Hrobě a Sokolovna Verneřice. Nebudou probíhat žádné sportovní a kulturní akce, kroužky, semináře, přednášky apod. Toto opatření platí do odvolání.

Uzavření MŠ Hrob

Rada města Hrob, jako zřizovatel mateřské školy, po projednání a vyhodnocení současné situace

rozhodla
o uzavření MŠ od pondělí 16.března 2020 do odvolání.

Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem, a dále z provozních důvodů.

Rozhodnutí Rady města Hrob

Rada města po projednání rozhodla

s účinností od 12.března 2020 do odvolání
o zrušení veškerých sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných Městem Hrob.

Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem.

Dále Rada města Hrob důrazně doporučuje ostatním subjektům působícím na území města Hrob, aby se vyhnuly pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.