Očkování psů

Ve čtvrtek 20. září 2018 proběhne očkování psů

17:00 – 17:20 hod. v Křižanově u kapličky
17:30 – 18:00 hod. u městského úřadu (ul. U Radnice)

Cena vakcíny:
vzteklina               100,- Kč
kombinovaná       340,- Kč

 

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Hrobu, v ulici Horní

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2018.
V Hrobu, v ulici Horní (její horní části), bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu z roku 1921 v celkové délce 172,7 metrů.
Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 16. srpna 2018. Vlastní stavební práce předpokládá zhotovitel zahájit v prvním týdnu měsíce září.
Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Celý příspěvek…SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Hrobu, v ulici Horní