SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ

VÁŽENÍ OBČANÉ. NABÍZÍME VÁM MOŽNOST BEZPLATNÉ LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ. ODKLÁDAT JE MŮŽETE NA SBĚRNÝ DVŮR, POPŘ. NA VEŘEJNÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ.

Platby poplatků v roce 2021

Z důvodu rizika nákazy a vládních opatření v boji proti covid-19, se místní poplatky ( platby za odpady, psy, pozemky ) nebudou do odvolání vybírat v hotovosti.

Poplatky prosím plaťte převodem nebo složenkou na účet číslo: 19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2021

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2021
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2021

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2021
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567