OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU!

Dle vývoje situace se šířením nákazy koronavirem a nařízení vlády ČR, vyhlašujeme tato omezení úřadu:

 • Úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středu od 14.00 do 16.00 hodin.
 • Občan, který přijde na úřad se buď předem nahlásí telefonicky, nebo u vchodových dveří zazvoní a vysvětlí svůj požadavek. Úředník posoudí důležitost osobního kontaktu a popř. občana vpustí do budovy.
 • Na úřad nechoďte, pokud jdete platit např. poplatky za psa a za odpady (za opožděné platby nebudou vymáhány pokuty).
 • Platby např. za nájemné budou vybírány i hotově.
 • Pokud máte možnost platit bezhotovostně, tak ji využijte přednostně 
 • Vstup do budovy úřadu bude umožněn pouze občanovi s řádně nasazenou rouškou (stačí i vlastní výroby)
 • Úředníci vás nebudou vpouštět do budovy, pokud uznají vaši návštěvu za neopodstatněnou. 
 • Všem se za tato omezení omlouváme a děkujeme za pochopení
 • Důležité kontakty:
 • Ing. Jiří Fürst- starosta města 417 568 561 starosta@mestohrob.cz
 • Karel Hirsch – místostarosta 417 568 560
  mistostarosta@mestohrob.cz
 • Eva Beranová – vedoucí odboru FaVV 417 568 562 info@mestohrob.cz
 • Miroslava Wolfová – matrika 417 568 567 matrika@mestohrob.cz
 • Jana Ježková – pozemky, stavby 417 568 565 pozemky@mestohrob.cz
 • Jana Tipmannová – bytové hospodářství 417 568 566 byty@mestohrob.cz

Bezhotovostní platby na účet: 19-1060451369/0800

Sledujte také webové stránky města: https://www.mestohrob.cz/

Uzavření Sokolovny, Infocentra a knihovny

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření vlády ČR je s okamžitou platností uzavřeno Infocentrum a knihovna v Hrobě a Sokolovna Verneřice. Nebudou probíhat žádné sportovní a kulturní akce, kroužky, semináře, přednášky apod. Toto opatření platí do odvolání.

Uzavření MŠ Hrob

Rada města Hrob, jako zřizovatel mateřské školy, po projednání a vyhodnocení současné situace

rozhodla
o uzavření MŠ od pondělí 16.března 2020 do odvolání.

Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem, a dále z provozních důvodů.