Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční

v sobotu 12.5.2018

dle stanoveného harmonogramu:
11:45 až 12:00 hod: Křižanov u kapličky
12:10 až 12:25 hod: Verneřice
–prostranství před domem čp. 34 (parčík u Kaštanu)
12:30 až 12:45 hod: kontejnerové stání u hřbitova

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Pneumatiky z osobních vozů, televizní přijímače, rádia, lednice, pračky a jiná podobná zařízení, zbytky starých barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, baterie, olejové filtry, zářivky, motorové oleje, léky a masti.
Tyto komodity nepatří do nádob, které jsou určeny na komunální odpad.

 Služba je občanům poskytována zdarma.

Podrobnější informace je možné získat u zaměstnance Technických služeb města Duchcova, s.r.o., tel. 417 835 123, 602 746 617, nebo na MěÚ Hrob, tel. 608 030 331