SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HROB

Od pátku 17.4.2020 bude otevřen nový sběrný dvůr na původním sběrném místě. Sběrný dvůr bude otevřen dle stanovené provozní doby – viz. příloha.

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru a prodlouženému nouzovému stavu, žádáme občany, aby při návštěvě sběrného dvora důsledně dodržovali základní bezpečností doporučení a hygienické návyky (nošení roušek, rukavic, popř. použití desinfekce, dodržování rozestupů apod.). Na základě těchto opatření bude do sběrného dvoru vpuštěna vždy pouze jedna osoba, popř. posádka jednoho vozidla. Veškeré údaje o provozu sběrného dvora (otevírací doba, druhy odpadů, apod.) budou uvedeny na webových stránkách Města Hrob a v přiložených souborech.

INFORMACE O COVIDU-19

Vážení občané. Na stránkách města Hrobu jsme pro vás vytvořili novou záložku, ve které budou postupně umisťovány informace, týkající se koronavirové nákazy (vlevo nahoře symbol viru a nápis COVID-19). Doručujeme vám zřídit si také mobilní rozhlas města Hrob, pomocí něhož městský úřad zasílá velké množství podrobných informací. https://hrob.mobilnirozhlas.cz/

PODĚKOVÁNÍ ZA VĚNOVANÉ ROUŠKY

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří dodávají městu Hrob roušky ruční i profesionální výroby. Děkujeme společnosti České Filtry s.r.o., Textilní 3403/4, Ústí nad Labem za dodání více než 200 ks kvalitních roušek z filtračního materiálu, dále děkujeme firmě Service Grove s.r.o. za dodání 100 ks textilních roušek. Děkujeme firmě euroPOKR s.r.o., která také věnovala 100 ks textilních roušek a další jsou na cestě. Děkujeme též skupině, která šije roušky v budově Divadla V Pytli a věnovala již několik stovek textilních roušek, další desítky dostáváme od drobných dárců. Všechny roušky byly městu Hrob věnovány ZDARMA. Město jimi pomohlo vybavit, kromě pracovníků úřadu, také ordinaci praktické lékařky, zubní lékařky, lékárny nebo hasiče Hrob. Město již prostřednictvím dobrovolných hasičů zásobilo těmito rouškami seniory starší 65. let a nyní jsou další roušky k dispozici na městském úřadě. Po zazvonění si bude moci zájemce vzít roušku z připraveného boxu (rouškovníku).

Moc děkujeme všem za jejich obětavou práci!!!

Městský úřad Hrob