Přijetí krizového opatření na území města Hrob

Z důvodu doporučení vlády osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče, Město Hrob zajišťuje těmto osobám pomoc při zvládání základní životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků tím, že pro tyto osoby je k dispozici telefonní číslo 417 568 562 na kterém se mohou přihlásit pro zajištění těchto potřeb následujícím způsobem:

 • telefonní linka pro nahlášení nákupu na daný den je k dispozici pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin
 • při prvním nákupu zaplatit, oproti dokladu vystaveného MěÚ Hrob, zálohu 1.000,- Kč. Z této částky budou postupně odečítány nákupy. 
 • dovoz bude zajištěn v den objednání od 15:00 hodin prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hrob
 • při nahlášení nákupu je povinnost nahlásit případnou karanténu žadatele

Postup pro zadání nákupu:

 • 1. Zavolat na telefonní číslo 417 568 562 v čase od 8:00 do 13:00 hodin pondělí až pátek
 • 2. Nahlásit jméno, adresu a telefonní číslo
 • 3. Nahlásit případnou karanténu!!!
 • 4. Objednat nákup základních potravin (NE alkohol a cigarety), nebo léků
 • 5. Od 15:00 hodin očekávat příjezd člena jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • 6. Při prvním nákupu zaplatit 1.000,- Kč zálohu, oproti vydanému dokladu od MěÚ
 • 7. Převzít nákup a řídit se pokyny hasičů

V Hrobě dne 17.3.2020

Karel Hirsch – místostarosta města, velitel JSDH Hrob

Ing. Jiří Fürst – starosta

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU!

Dle vývoje situace se šířením nákazy koronavirem a nařízení vlády ČR, vyhlašujeme tato omezení úřadu:

 • Úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středu od 14.00 do 16.00 hodin.
 • Občan, který přijde na úřad se buď předem nahlásí telefonicky, nebo u vchodových dveří zazvoní a vysvětlí svůj požadavek. Úředník posoudí důležitost osobního kontaktu a popř. občana vpustí do budovy.
 • Na úřad nechoďte, pokud jdete platit např. poplatky za psa a za odpady (za opožděné platby nebudou vymáhány pokuty).
 • Platby např. za nájemné budou vybírány i hotově.
 • Pokud máte možnost platit bezhotovostně, tak ji využijte přednostně 
 • Vstup do budovy úřadu bude umožněn pouze občanovi s řádně nasazenou rouškou (stačí i vlastní výroby)
 • Úředníci vás nebudou vpouštět do budovy, pokud uznají vaši návštěvu za neopodstatněnou. 
 • Všem se za tato omezení omlouváme a děkujeme za pochopení
 • Důležité kontakty:
 • Ing. Jiří Fürst- starosta města 417 568 561 starosta@mestohrob.cz
 • Karel Hirsch – místostarosta 417 568 560
  mistostarosta@mestohrob.cz
 • Eva Beranová – vedoucí odboru FaVV 417 568 562 info@mestohrob.cz
 • Miroslava Wolfová – matrika 417 568 567 matrika@mestohrob.cz
 • Jana Ježková – pozemky, stavby 417 568 565 pozemky@mestohrob.cz
 • Jana Tipmannová – bytové hospodářství 417 568 566 byty@mestohrob.cz

Bezhotovostní platby na účet: 19-1060451369/0800

Sledujte také webové stránky města: https://www.mestohrob.cz/

Nové opatření vlády ČR

Vážení spoluobčané. Vláda ČR svým usnesením ze dne 14. března 2020 “o přijetí krizového opatření” rozhodla o dalších opatřeních, které mají snížit riziko dalšího šíření nákazy koronavirem. Z účinností ode dne 14. března 2020 od 6.00 hod. do 24 března 2020 do 6.00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s několika výjimkami, a to zejména prodeje potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, lékáren apod. Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, bary apod.), dále také provoz heren a kasin. Sledujte webové stránky ministerstva zdravotnictví (http://mzcr.cz/), ministerstva průmyslu a dopravy (https://www.mpo.cz/) a také nové stránky, zřízené speciálně pro informování o šíření nákazy (https://koronavirus.mzcr.cz/),  kde se také dozvíte další podrobnosti o těchto nařízeních.