ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY HROB

Knihovna bude otevřena vždy v úterý od 16.00 do 19.00 hod.

Tento týden, tj. 4.2.2020 bude knihovna z důvodu nemoci uzavřena. Děkujeme za pochopení

Ing. Jitka Fürstová – knihovník

Městská knihovna Hrob

Komenského 17, 417 04 Hrob E-mail:knihovna@mestohrob.cz

Provozní doba: úterý 16.00 – 19.00 hod.

Platby poplatků v roce 2020

Platby poplatků v roce 2020 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 29.2.2020

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2020
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567