Odběr pneumatik

Vážení spoluobčané. Na základě smlouvy se sběrný dvůr stává místem zpětného odběru odpadních pneumatik. Bude tedy možné zde opět odkládat odpadní pneumatiky v souladu s provozním řádem, tj. 4 ks na osobu za rok. Možnost odevzdávat pneumatiky na sběrném dvoře platí od 4.6.2021

Hrobské slavnosti 2021

Vážení občané. Ukazuje se, že nákaza nemoci covid-19 je na ústupu a dochází k uvolňování přísných opatření. Proto jsme se rozhodli, že pro vás uspořádáme tradiční Hrobské slavnosti. Konat se budou 2.7. – 3.7. 2021 v areálu zbořeniště. Podobně jako v loňském roce budou i letos v odlehčené formě a bez účasti poutě, aby se snížilo zdravotní riziko. Těšíme se na Vás!