Aktuální


12. srpna 2020
Magistrát města Teplice
VV_AZ SANACE


3. srpna 2020
Město Hrob
Minimální počet členů v OkVK


3. srpna 2020
KÚÚK
KÚÚK_Plán rozvoje vodovodů a kanalizací


29. července 2020 – 13. srpna 2020
Město Hrob PRODEJE POZEMKŮ
2020_prodej části p.č. 194_1 k.ú. Hrob
2020_prodej p.č. 317_10, st.444 k.ú. Hrob
2020_prodej p.č. 944, 842_2 k.ú. Hrob


29. července 2020
Ministerstvo zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP
VV_změna OOP_Min.zemědělství
VV_změna OOP_Min.zemědělství_příloha


28. července 2020
MgM Teplice Veřejná vyhláška OOP
Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Husova, Hrob
VV_ DZ ul. Husova(vod. a kanal. lokalita RD)


27. července 2020
MgM Teplice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP

Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Teplická, Hrob
VV_Teplická_přípojka


23. července 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č.1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Mimořádné opatření č 1_2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje


8. července 2020
Mikroregion Stropník
Oznámení Závěrečný účet 2019 Mikroregion Stropník


29. června 2020
KÚ Ústeckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje


16. června 2020
Exekutorský úřad, Praha 10
dražební vyhláška_p.č.396_5


5. června 2020
Mikroregion Stropník
Závěrečný účet DSO Mikroregion Stropník za rok 2019 vč auditu


5. června 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje
zverejneni_Zaverecneho_uctu_Usteckeho_kraje_za_rok_2019


29. května 2020
Město Hrob
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2019
Rozpočet dle položek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019


4. května 2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019


7. dubna 2020
Ministerstvo zemědělství
OOP_MZe_lesy
OOP_MZe_lesy příloha


30. prosince 2019
Mikroregion Stropník
OZNÁMENÍ DSO Stropník
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024
OZNÁMENÍ ROZPOČET 2020


13. prosince 2019
Ministerstvo zemědělství Praha
MZe_veřejná vyhláška
MZe_veřejná vyhláška_příloha


11. prosince 2019
Město Hrob
Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
Rozpočet ZŠ Hrob na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Hrob na roky 2021 – 2023


3. září 2019
Ministerstvo zemědělství
MZe_veřejná vyhláška_změna OOP
MZE příloha


3. září 2019
ÚZSVM
NIV 2019_08
NIV_výzva UZSVM
NIV_info pro veřejnost


5. dubna 2019
Ministerstvo zemědělství
VV_OOP_Ministerstvo zemědělství


3. dubna 2019
Zeměměřický úřad, Praha 8
VV_Zeměměřičský úřad