Aktuální

11. srpna 2022
Městský úřad Hrob – volby do ZM Hrob

9. srpna 2022
Magistrát města Teplice

8. srpna 2022
Město Hrob – volby do ZM Hrob

5. srpna 2022
Město Hrob

4. srpna 2022
Městský úřad Hrob

4. srpna 2022
Město Hrob

4. srpna 2022
Město Hrob

vyhlášení výběrového řízení – Fond rozvoje bydlení

3. srpna 2022
Městský úřad Hrob

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

25. července 2022
Magistrát města Teplice

13. července 2022
Magistrát města Teplice

24.6.2022
Magistrát města Teplice


24.6.2022
Exekutorský úřad Praha 10

10. června 2022
Ústecký kraj
Závěrečný účet za rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025


8. června 2022
Mikroregion Stropník
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Stropník za rok 2021
Oznámení Závěrečný účet 2021 Mikroregion Stropník


20. května 2022
Soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6
Dražební vyhláška 067 EX 1295118-76


20. května 2022
ÚZSVM
NIV_výzva UZSVM
NIV_info pro veřejnost
NIV_seznam_05_2022


3. května 2022
Město Hrob
Počty podpisů na peticích pro volby do OZ 2022


22. dubna 2022
Město Hrob
Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022-2026


11.4.2022
Město Hrob
Grafická úprava rozpočtu na rok 2022 – oprava prvotního rozpisu


31.3.2022
Zeměměřický úřad Praha 8
VV_Zeměměřický úřad_2022


17. března 2022
Město Hrob
Oznámení rozpočtová opatření 2022, rozp.výhled


8. února 2022
Město Hrob
Grafická úprava rozpočtu na rok 2022


3. února 2022
Ministerstvo zemědělství Praha
MZe_oznámení OOP_Národní plán povodí_příloha
MZe_oznámení OOP_Národní plán povodí


3. ledna 2022
Mateřská škola Hrob, p.o.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 – 2024 – MŠ Hrob
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022- MŠ Hrob
Základní škola Hrob, p.o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025 – ZŠ Hrob
Schválený rozpočet na rok 2022 – ZŠ Hrob


14. prosince 2021
Mikroregion Stropník
OZNÁMENÍ SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU STROPNÍK NA ROK 2022


17. září 2021
Ministerstvo zemědělství
MZe_OOP lesy
MZe_OOP lesy příloha


 24. srpna 2021
ÚZSVM
NIV_výzva UZSVM
NIV_info pro veřejnost
NIV_2021_08 


4. června 2021
Ústecký kraj
zverejneni_Navrhu_zaverecneho_uctu_Usteckeho_kraje_za_rok_2020
zverejneni_Navrhu_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_UK_2022-26


2. června 2021
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
MZe_návrh OOP a výzva_NP povodí Labe


21. května 2021
Město Hrob
Závěrečný účet města Hrob za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020
Příjmy 2020
Výdaje 2020
Financování 2020


7. dubna 2020
Ministerstvo zemědělství
OOP_MZe_lesy
OOP_MZe_lesy příloha


13. prosince 2019
Ministerstvo zemědělství Praha
MZe_veřejná vyhláška
MZe_veřejná vyhláška_příloha


3. září 2019
Ministerstvo zemědělství
MZe_veřejná vyhláška_změna OOP
MZE příloha


5. dubna 2019
Ministerstvo zemědělství
VV_OOP_Ministerstvo zemědělství