Aktuální

20. dubna 2021
Městský úřad Duchcov
ÚR_ČEZ_kabelizace_NN_Duchcovská


19. dubna 2021
Město Hrob
2021_nájem_části_pč_97_5_kú_Hrob


16. dubna 2021
Městský úřad Hrob
veřejná vyhláška Hořejší


14. dubna 2021
Městský úřad Duchcov
ÚR_ČEZ_kabelizace Mlýnská, Verneřice


9. dubna 2021
Český statistický úřad
Sčítání lidu, domů a bytů


9. dubna 2021
Magistrát města Teplice
VV_U Radnice


25. března 2021
Město Hrob
Vyhlášení výběrového řízení FRB_01_2021


25. března 2021
Magistrát města Teplice
VV_OOP_Husova


25. března 2021
Město Hrob
Řád veřejného pohřebiště Města Hrob


3. března 2021
Český statistický úřad
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021


24. února 2021
ÚZSVM
NIV_info pro veřejnost
NIV_výzva UZSVM
NIV_2021_02


26. ledna 2021
Město Hrob
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2024 (2)


21. prosince 2020
Mateřská škola Hrob
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2022 – 2023 (2) ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 (2)

Základní škola Hrob
ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 – ZŠ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022-2024


21. prosince 2020
Mikroregion Stropník
OZNÁMENÍ – SCHÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU STROPNÍK NA ROK 2021


25. srpna 2020
ÚZSVM
NIV 2020_08
NIV_info pro veřejnost
NIV_výzva UZSVM


3. srpna 2020
KÚÚK
KÚÚK_Plán rozvoje vodovodů a kanalizací


29. července 2020
Ministerstvo zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP
VV_změna OOP_Min.zemědělství
VV_změna OOP_Min.zemědělství_příloha


8. července 2020
Mikroregion Stropník
Oznámení Závěrečný účet 2019 Mikroregion Stropník


29. června 2020
KÚ Ústeckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje


5. června 2020
Mikroregion Stropník
Závěrečný účet DSO Mikroregion Stropník za rok 2019 vč auditu


5. června 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje
zverejneni_Zaverecneho_uctu_Usteckeho_kraje_za_rok_2019


29. května 2020
Město Hrob
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2019
Rozpočet dle položek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019


4. května 2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019


7. dubna 2020
Ministerstvo zemědělství
OOP_MZe_lesy
OOP_MZe_lesy příloha


30. prosince 2019
Mikroregion Stropník
OZNÁMENÍ DSO Stropník
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024
OZNÁMENÍ ROZPOČET 2020


13. prosince 2019
Ministerstvo zemědělství Praha
MZe_veřejná vyhláška
MZe_veřejná vyhláška_příloha


3. září 2019
Ministerstvo zemědělství
MZe_veřejná vyhláška_změna OOP
MZE příloha


5. dubna 2019
Ministerstvo zemědělství
VV_OOP_Ministerstvo zemědělství


3. dubna 2019
Zeměměřický úřad, Praha 8
VV_Zeměměřičský úřad