Aktuální

27. října 2020
Magistrát města Teplice
VV_Komenského_asfalty


21. října 2020
Magistrát města Teplice
VV_OOP_Severočeská stavební


21. října 2020
Městský úřad Hrob
veřejná vyhláška Charvát
usnesení – opatrovník Charvát


21. října 2020
Magistrát města Teplice
Veřejná vyhláška – oznámení a výzva
Příloha č.1 k vyhlášce č.500_2006 Sb.
Pasport – údaje o území


13. října 2020
Magistrát města Teplice
VV_OOP_Makovička


12. října 2020
Město Hrob
Veřejná výzva – obsazení pracovního místa


9.října 2020
Mikroregion Stropník
Oznámení Mikroregion Stropník rozpočtová opatření 2020


9. října 2020
Magistrát města Teplice
VV_OOP_Vinohradský


6. října 2020
Exekutorský úřad Přerov
Usnesení o provedení elektronické dražby 1
Usnesení o provedení elektronické dražby 2
Usnesení o opakované dražbě


21. září 2020
ČEZ distribuce
ČEZ Distribuce_upozornění_k_odstranění_stromoví


15. září 2020
Městský úřad Hrob
Zákaz odběru vody_obecné nakládání


4. září 2020
Magistrát města Teplice
Mgm Teplice_Zákaz odběru povrchových vod 2020


25. srpna 2020
ÚZSVM
NIV 2020_08
NIV_info pro veřejnost
NIV_výzva UZSVM


3. srpna 2020
KÚÚK
KÚÚK_Plán rozvoje vodovodů a kanalizací


29. července 2020
Ministerstvo zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP
VV_změna OOP_Min.zemědělství
VV_změna OOP_Min.zemědělství_příloha


8. července 2020
Mikroregion Stropník
Oznámení Závěrečný účet 2019 Mikroregion Stropník


29. června 2020
KÚ Ústeckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje


5. června 2020
Mikroregion Stropník
Závěrečný účet DSO Mikroregion Stropník za rok 2019 vč auditu


5. června 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje
zverejneni_Zaverecneho_uctu_Usteckeho_kraje_za_rok_2019


29. května 2020
Město Hrob
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2019
Rozpočet dle položek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019


4. května 2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019


7. dubna 2020
Ministerstvo zemědělství
OOP_MZe_lesy
OOP_MZe_lesy příloha


30. prosince 2019
Mikroregion Stropník
OZNÁMENÍ DSO Stropník
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024
OZNÁMENÍ ROZPOČET 2020


13. prosince 2019
Ministerstvo zemědělství Praha
MZe_veřejná vyhláška
MZe_veřejná vyhláška_příloha


11. prosince 2019
Město Hrob
Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
Rozpočet ZŠ Hrob na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Hrob na roky 2021 – 2023


3. září 2019
Ministerstvo zemědělství
MZe_veřejná vyhláška_změna OOP
MZE příloha


3. září 2019
ÚZSVM
NIV 2019_08
NIV_výzva UZSVM
NIV_info pro veřejnost


5. dubna 2019
Ministerstvo zemědělství
VV_OOP_Ministerstvo zemědělství


3. dubna 2019
Zeměměřický úřad, Praha 8
VV_Zeměměřičský úřad