Organizační struktura

Odbor finanční a vnitřních věcí – 1. patro budovy Městského úřadu

Zde se nachází kanceláře starosty, místostarosty, vedoucí odboru, mzdové účetní, účetní, matriky a pokladna úřadu.

Odbor místního hospodářství – přízemí budovy Městského úřadu

  1. spravuje pozemky města, bytový a nebytový fond a místní poplatky 
  2. zajišťuje výkon státní správy na úseku životního prostředí, veterinární péče, místních komunikací , odpadového hospodářství a provádí povolovací řízení výherních hracích automatů

Adresa pověřeného úřadu ve stavebních záležitostech:

MěÚ Duchcov
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Republiky č. 5
Duchcov 419 01