Městská policie

mob.tel.: 606 743 087

nebo
mob.tel.: 702 000 092

Na území našeho města vykonává službu od 1.9.2012 Městská policie Košťany na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy << VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA >>

V souladu s § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je na území města Hrob zřízen kamerový systém, který provozuje Městská policie Košťany.