Informace z úřadu

Termíny svatebních obřadů

termíny pro oddávání pro rok 2019


Veřejná sbírka na záchranu kostela Vzkříšení v Hrobu

Město Hrob oznamuje konání veřejné sbírky pro „Získání finančních prostředků na projekt pro záchranu Evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“.

Finanční příspěvky lze zasílat na bankovní účet u ČSOB a.s. Teplice číslo 247 909 005 / 0300.
Předem děkujeme za finanční příspěvky.

Aktuální stav k 30.9.2018:     75 846,95 Kč


Termíny svatebních obřadů

termíny pro oddávání pro rok 2018


U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce června by měl být zaplacen poplatek za svoz odpadu.
Poplatek je možno uhradit v pokladně Městského úřadu Hrob v úředních hodinách
nebo převodem na účet číslo 19-1060451369/0800, variabilní symbol 1340.

Pokud platíte za více osob, tak uvést do poznámky jména osob za které platíte.


Strategický plán rozvoje Města Hrob
schválený Zastupitelstvem města Hrob dne 14.prosince 2016 usnesením číslo 13/16/6.
ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST
NÁZORY OBČANŮ


Platby poplatků v roce 2018 
je možné provést v pokladně v přízemí Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo
19-1060451369/0800
poplatek ze psů                               200,- Kč VS 1341
další pes jednoho majitele          300,- Kč VS 1341
(do 31.3.2018)
svoz odpadu 350,- Kč za osobu, VS 1340                   
(do 30.6.2018)

pronájem pozemků (částka dle smlouvy) – VS 21313639
(do 28.2.2018)
Pro správnou identifikaci poplatníka je třeba uvést do poznámky za koho platbu provádíte.
Pro další informace můžete kontaktovat pracovníky úřadu na uvedených telefonních číslech na úvodní stránce.


 Svoz BIO odpadu od občanů


Provozní doba Kontejnerového stanoviště – 2018


DOTAČNÍ PROGRAM na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)


Stanovení ceny za DVD