Informace z úřadu

Termíny svatebních obřadů v roce 2021

termíny pro oddávání pro rok 2021

Pokyn ke konání sňatečných obřadů od 19. října 2020

 informace


Platby poplatků v roce 2020

Platby poplatků v roce 2020 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo: 19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 29.2.2020

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2020
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567


Termíny svatebních obřadů

<<Termíny pro oddávání v roce 2020>>
<< Informace pro snoubence >>
<< Doklady – sňatek s cizincem>>


Veřejná sbírka na záchranu kostela Vzkříšení v Hrobu

Město Hrob oznamuje konání veřejné sbírky pro „Získání finančních prostředků na projekt pro záchranu Evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“.

Finanční příspěvky lze zasílat na bankovní účet u ČSOB a.s. Teplice číslo 247 909 005 / 0300.
Předem děkujeme za finanční příspěvky.

Aktuální stav k 30.9.2020:     100 805,94 Kč


SVOZ BIO ODPADU 2020.

OD PONDĚLÍ 30.BŘEZNA 2020.

Pro zlepšení služeb našim občanům je od r. 2016 zaveden systém svozu biologicky rozložitelného odpadu. Služba je poskytována zdarma.

Jak systém funguje? Občan  se   do systému zapojí tím, že si na městském úřadu zakoupí za stanovenou cenu (156,- Kč) vak na bio odpad, do kterého lze odkládat trávu, listí, štěpku, keře a větve do průměru 2cm.  Ve svozový den naplněný vak umístí na dohodnuté místo, před domem, zahrádkou apod., kde bude  vyprázdněn do svozového vozidla a vrácen zpět na místo.

Pokud občan potřebuje zlikvidovat větší množství BIO odpadu, nebo větví většího průměru, je nutné, aby se na městském úřadě domluvil na individuálním přistavení kontejneru.

Svozovým dnem je vždy pondělí a pátek od  7:00 hodin, v případě že na pondělí připadne den volna, svoz se uskuteční následující pracovní den. Pokud den volna připadne na pátek, svoz se uskuteční v předcházející pracovní den.

Svoz BIO odpadu probíhá pouze v období, kdy je v provozu kompostárna, kam je nasbíraný odpad odvezen k dalšímu zpracování.

O ukončení  služby budou občané včas informováni, zpravidla svoz probíhá do konce měsíce října.


SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HROB
otevřen od 17.4.2020

v Duchcovské ulici směrem ke hřbitovu

Pro koho je sběrný dvůr určen: 

  • občanům města Hrobu po předložení dokladu totožnosti k ověření trvalého pobytu.
  • vlastníkům nemovitostí na území města Hrob (prokazují se předložením dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady)

Sběrný dvůr NENÍ určen pro odpady podnikajících osob.

Provozní doba sběrného dvora

  dopoledne: odpoledne:
Po ZAVŘENO ZAVŘENO
Út 9:00 – 11:30 12:30 – 17:00
St ZAVŘENO ZAVŘENO
Čt ZAVŘENO ZAVŘENO
9:00 – 11:30 12:30 – 17:00
So 9:00 – 14:00  

Služby sběrného dvora

  • nebezpečné odpady – znečištěné obaly a textilie, akumulátory, oleje, olejové filtry, kyseliny a zásady, rozpouštědla a směsi rozpouštědel apod.
  • tříděné odpady – papír, PET, plasty, nápojové kartony, sklo
  • biologicky rozložitelný odpad – odpad ze zahrad, listí apod.
  • jedlé tuky a oleje – v uzavřených neznečištěných nádobách (kanystry, PET lahve apod.)
  • kovy a kovové obaly
  • sběr pneumatik – max. množství 4ks/osobu /rok
  • sběr vyřazených ledniček, televizí, PC monitorů, rádií apod.
  • stavební odpad – stavební suť, cihly (bez příměsí jiných odpadů), pouze v omezeném množství 700 kg/osoba/rok

<<Provozní a manipulační řád sběrného dvora>>

UPOZORNĚNÍ:
Nový SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HROB není zařízením kategorie A, které ke svému provozu vyžaduje povolení Krajského  úřadu,  ale jedná se o zařízení sloužící výhradně pro účely rozšíření sběrné sítě pro občany města. Není tedy možné například za úplatu skrze něj zapojit  podnikatelské subjekty do obecního systému sběru, nebo jeho kapacitu nabídnout za poplatek okolním obcím.

Prostor sběrného dvora je zajištěn elektronickým bezpečnostním zařízením a je monitorován kamerovým systémem se záznamem.


Návštěvní řád dětského hřiště u městského úřadu

<<Návštěvní řád 2019>>

UPOZORNĚNÍ:
Prostor dětského hřiště je monitorován kamerovým systémem se záznamem.