Informace z úřadu

Termíny svozu odpadů

Termíny svozu odpadů 2023 – Popelnice
Termíny svozu odpadů 2023 – Kontejnery

Termíny svatebních obřadů

Termíny pro oddávání rok 2023

dotazník k uzavření manželství
žádost o vydání církevního osvědčení
žádost-sňatek jinde, jindy
doklady – sňatek s cizincem
Informace pro snoubence


Platby poplatků v roce 2023

Bankovním převodem na číslo účtu: 19-1060451369/0800
Na pokladně městského úřadu: v hotovosti nebo platební kartou (nově)

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2023

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2023
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2023

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2023
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567


Veřejná sbírka na záchranu kostela Vzkříšení v Hrobu

Město Hrob oznamuje konání veřejné sbírky pro „Získání finančních prostředků na projekt pro záchranu Evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“.

Finanční příspěvky lze zasílat na bankovní účet u ČSOB a.s. Teplice číslo 247 909 005 / 0300.
Předem děkujeme za finanční příspěvky.

Aktuální stav k 31.10.2022:     111 399,54 Kč


SVOZ BIO ODPADU 2023

Termín zahájení svozu pro rok 2023 bude oznámen v průběhu měsíce března.

Pro zlepšení služeb našim občanům je od r. 2016 zaveden systém svozu biologicky rozložitelného odpadu. Služba je poskytována zdarma.

Jak systém funguje? Občan  se   do systému zapojí tím, že si na městském úřadu zakoupí za stanovenou cenu (156,- Kč) vak na bio odpad, do kterého lze odkládat trávu, listí, štěpku, keře a větve do průměru 2cm.  Ve svozový den naplněný vak umístí na dohodnuté místo, před domem, zahrádkou apod., kde bude  vyprázdněn do svozového vozidla a vrácen zpět na místo.

Pokud občan potřebuje zlikvidovat větší množství BIO odpadu, nebo větví většího průměru, je nutné, aby se na městském úřadě domluvil na individuálním přistavení kontejneru.

Svozovým dnem je vždy pondělí a pátek od  7:00 hodin, v případě že na pondělí připadne den volna, svoz se uskuteční následující pracovní den. Pokud den volna připadne na pátek, svoz se uskuteční v předcházející pracovní den.

Svoz BIO odpadu probíhá pouze v období, kdy je v provozu kompostárna, kam je nasbíraný odpad odvezen k dalšímu zpracování.

O ukončení  služby budou občané včas informováni, zpravidla svoz probíhá do konce měsíce října.


Návštěvní řád dětského hřiště u městského úřadu

<<Návštěvní řád 2019>>

UPOZORNĚNÍ:
Prostor dětského hřiště je monitorován kamerovým systémem se záznamem.