Informace z úřadu

Termíny svatebních obřadů

<<Termíny pro oddávání v roce 2020>>
Informace pro snoubence
Doklady – sňatek s cizincem

<< Termíny pro oddávání pro rok 2019 >>

Rozhodnutím RM Hrob ze dne 9.1.2019, č.u. 34/19 byl zrušen termín pro oddávání v sobotu 10.8.2019.


Veřejná sbírka na záchranu kostela Vzkříšení v Hrobu

Město Hrob oznamuje konání veřejné sbírky pro „Získání finančních prostředků na projekt pro záchranu Evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“.

Finanční příspěvky lze zasílat na bankovní účet u ČSOB a.s. Teplice číslo 247 909 005 / 0300.
Předem děkujeme za finanční příspěvky.

Aktuální stav k 31.8.2019:     91 922,09 Kč


Strategický plán rozvoje Města Hrob

schválený Zastupitelstvem města Hrob dne 14.prosince 2016 usnesením číslo 13/16/6.
ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST
NÁZORY OBČANŮ


Platby poplatků v roce 2019 

je možné provést v pokladně v přízemí Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo
19-1060451369/0800
poplatek ze psů                               200,- Kč VS 1341
další pes jednoho majitele          300,- Kč VS 1341
(do 31.3.2019)
svoz odpadu 350,- Kč za osobu, VS 1340                   
(do 30.6.2019)

pronájem pozemků (částka dle smlouvy) – VS 21313639
(do 28.2.2019)
Pro správnou identifikaci poplatníka je třeba uvést do poznámky za koho platbu provádíte.
Pro další informace můžete kontaktovat pracovníky úřadu na uvedených telefonních číslech na úvodní stránce.


SVOZ BIO ODPADU 2019.

OD PONDĚLÍ 25.BŘEZNA 2019.

Pro zlepšení služeb našim občanům je od r. 2016 zaveden systém svozu biologicky rozložitelného odpadu. Služba je poskytována zdarma.

Jak systém funguje? Občan  se   do systému zapojí tím, že si na městském úřadu zakoupí za stanovenou cenu (151,- Kč) vak na bio odpad, do kterého lze odkládat trávu, listí, štěpku, keře a větve do průměru 2cm.  Ve svozový den naplněný vak umístí na dohodnuté místo, před domem, zahrádkou apod., kde bude  vyprázdněn do svozového vozidla a vrácen zpět na místo.

Pokud občan potřebuje zlikvidovat větší množství BIO odpadu, nebo větví většího průměru, je nutné, aby se na městském úřadě domluvil na individuálním přistavení kontejneru.

Svozovým dnem je vždy pondělí a pátek od  7:00 hodin, v případě že na pondělí připadne den volna, svoz se uskuteční následující pracovní den. Pokud den volna připadne na pátek, svoz se uskuteční v předcházející pracovní den.

Svoz BIO odpadu probíhá pouze v období, kdy je v provozu kompostárna, kam je nasbíraný odpad odvezen k dalšímu zpracování.

O ukončení  služby budou občané včas informováni, zpravidla svoz probíhá do konce měsíce října.


Provozní doba Kontejnerového stanoviště – 2019

OD 30.11.2019 UZAVŘENO

Od 8.4.2019 je uzavřeno kontejnerové stání z důvodů vystěhování tohoto místa. V následujících týdnech zde budou probíhat stavební práce za účelem zřízení sběrného dvora. Po dobu stavebních prací bude provizorní (přechodné) kontejnerové stání s omezeným provozem umístěno v Duchcovské ul. na „vajcáku“.

Provozní doba provizorního kontejnerového stání na „vajcáku“

STŘEDA         9:00 – 11:30                       12:30 – 17:00 hodin

SOBOTA       9:00 – 14:00 hodin

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ)

pro období od 1.3.2019 do 30.11.2019 (v zimních měsících uzavřeno)

ÚTERÝ – PÁTEK   9:00 – 11:30             12:30 – 17:00 hodin
SOBOTA                  9:00 – 14:00 hodin

Občané města Hrob mohou do kontejnerů odkládat objemný odpad, plasty, směsný komunální odpad, textilní odpad (koberce, matrace atd.), kovy, biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad (vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky ….).

Je ZAKÁZÁNO zde ukládat nebezpečný odpad, ten lze ve městě odevzdat pouze při mobilním sběru, jehož termín bude včas zveřejněn (chemikálie, oleje, zdravotnický odpad, autobaterie, pneumatiky, lepenku atd.).

Dále do areálu NELZE UKLÁDAT stavební odpad, a to ani v malém množství. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu. Takový odpad lze uložit pouze na řízené skládce (Modlany, Celio Most, a čistou stavební suť na recyklační linku NEXTA Teplice).


DOTAČNÍ PROGRAM na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)


Stanovení ceny za DVD