Projekt „HROB – REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU“ je spolufinancován Evropskou unií

<Plakát>

Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008778
Celková výše podpory z EU: 7 627 438,23 Kč

Cílem projektu je zřízení šesti sociálních bytů pro dvanáct osob v bytové nouzi skrze rekonstrukci stávajícího objektu v ulici Duchcovská. Objekt byl využíván v přízemí jako prodejna a v dalších dvou podlažích pro bytové účely, před rekonstrukcí byl ve velmi špatném technickém stavu.

Specifickými cíli projektu jsou:
– zajištění kvalitního a dostupného sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi,
– nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
– integrace cílových skupin do společnosti,
– poskytnutí sociální práce cílové skupině,
– nabídka trávení volného času cílové skupině,
– snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
– zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
– navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení ve městě Hrob,
– využití stávajícího objektu ve vlastnictví města, jeho zhodnocení.

Výsledkem projektu je zřízení šesti sociálních bytů pro dvanáct osob v bytové nouzi. Díky projektu bude město moci do svého bytového fondu dlouhodobě počítat s šesti byty s regulovaným nájemným. Zároveň se výrazně pozvedne technický stav budovy.