Projekt „Pořízení hasičského dopravního automobilu“ je spolufinancován Evropskou unií

<Plakát >

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010677
Celková výše podpory z EU: 1 400 024,50 Kč

Hlavním cílem projektu je pořízení požadované techniky pro JSDH města Hrob, pořízení nového dopravního automobilu Tento dopravní automobil bude využíván pro evakuaci osob a dále umožní přepravu členů JSDH na místo zásahu a přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Specifickými cíli projektu jsou:
– posílení vybavení základních složek IZS
– zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Výsledkem projektu je pořízení hasičského dopravního automobilu na podvozku pro provoz i mimo komunikace, dále pro přepravu 8 osob, potřebného vybavení pro záchranu nebo evakuaci osob a pro přepravu hasičů na místo zásahu