Vyhlášky, Pravidla, Směrnice a Nařízení města Hrob

Obecně závazné vyhlášky

9.3.2022
OZV č.1/2022 kterou se stanoví systém odpadového hospodářství
OZV č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2.1.2020
OZV č.1/2019 – o místním poplatku ze psů

29.3.2018
OZV č. 1/2018 o regulaci hlučných činností a zkrácení nočního klidu
OZV č. 2/2018 Požární řád města Hrob

14.11.2012
OZV č.2/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích


Pravidla, Směrnice a Nařízení

26.4.2021
Řád veřejného pohřebiště města Hrob

5.3.2021
2020_Ceník úhrad za zřízení věcných břemen

3.6.2020 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ POVOLENEK K VJEZDU NA MOST HUSOVKA
Pravidla pro vydávání povolenky 
Žádost o povolení vjezdu

1.1.2020 PRAVIDLA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (FRB) PLATNÁ OD 1.1.2020
Platná pravidla použití prostředků FRB
Vyhlášení výběrového řízení_úvěry z FRB_01_2022
Žádost o poskytnutí úvěru z FRB
Potvrzení o výši příjmů

12.3.2018 PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY (PTP)
při realizaci zásahů do povrchů komunikací a do pozemků v majetku města Hrob a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě na území města Hrob
PTP – zásahy do komunikací a pozemků města Hrob

18.10.2017  Operační plán zimní údržby komunikací (ZÚK)
Nařízení č.1/2017 – Operační plán zimní údržby
Příloha č.1 k Nařízení č.1/2017
Příloha č.2 k Nařízení č.1/2017
Příloha č.3 k Nařízení č.1/2017

Nařízení č. 2/2017 Úseky vyjmuté ze ZÚK

6.9.2017
Pravidla pro prodej nemovitého majetku

8.4.2013
 Nařízení č.1/2013-stanovení max. ceny za zabránění odjezdu vozidla

8.3.2013
Směrnice pro provoz motorových vozidel

15.12.2010
Jednací řád ZM

15.12.2010
Jednací řád RM

1.1.2008
Organizační řád MěÚ

4.6.2003
Pravidla pro vyřizování stížností

30.6.1998
Směrnice pro vyřizování peticí