Zastupitelstvo města

Zastupitelé města

Mgr. Helena Bradáčová
Milan Čurda
Mgr. Šarlota Fuchsová
Ing. Jiří Fürst
Bc. Karel Hirsch
Karel Hirsch

Karel Klobouk
Mgr. Alena Krížová
Ing. Otakar Kuchař
Nebeský Rudolf
Ing. Václav Růžička
MUDr. Vlasta Sedláková
Petr Stolař
Evžen Tölzer
Jan Vinohradský

Termíny zasedání

Plánované termíny zasedání Zastupitelstva města Hrob
v 1. pololetí 2022:
23. února – přesunuto na 9.3.
20. dubna
22. června

ve 2. pololetí 2022:
14. září
19. října
9. listopadu
14. prosince
Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc zastupitelstva města << zde >>