Zastupitelstvo

Zastupitelé města

Mgr. Helena Bradáčová
Ing. Jiří Fürst
Bc. Karel Hirsch
Karel Hirsch
Michael Holý

Karel Klobouk
Mgr. Alena Krížová
Ing. Otakar Kuchař
Stanislava Marešová
Robert Pitro
MUDr. Vlasta Sedláková
Petr Stolař
Evžen Tölzer
František Vlasák
Jan Zelenka

Termíny zasedání

Termíny zasedání Zastupitelstva města Hrob v 1.pololeti 2020:
26. února
9. března – mimořádný termín
8. dubna – termín zrušen, bude aktuálně nahrazen
24. června
16. září
9. prosince

Pravomoc zastupitelstva města << zde >>