Zastupitelstvo města

Zastupitelé města

Mgr. Helena Bradáčová
Milan Čurda
Mgr. Šarlota Fuchsová
Ing. Jiří Fürst
Bc. Karel Hirsch
Karel Hirsch

Karel Klobouk
Mgr. Alena Krížová
Ing. Otakar Kuchař
Nebeský Rudolf
Ing. Václav Růžička
MUDr. Vlasta Sedláková
Petr Stolař
Evžen Tölzer
Jan Vinohradský

Termíny zasedání

Plánované termíny zasedání Zastupitelstva města Hrob
v 1. pololetí 2023:
1. března
10. května
21. června

ve 2. pololetí 2023:
18. září
13. prosince
Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc zastupitelstva města << zde >>