Zastupitelstvo města

Zastupitelé města

Mgr. Helena Bradáčová
Ing. Jiří Fürst
Bc. Karel Hirsch
Karel Hirsch
Michael Holý

Karel Klobouk
Mgr. Alena Krížová
Ing. Otakar Kuchař
Stanislava Marešová
Robert Pitro
MUDr. Vlasta Sedláková
Petr Stolař
Evžen Tölzer
František Vlasák
Jan Zelenka

Termíny zasedání

Plánované termíny zasedání Zastupitelstva města Hrob v 1.pololeti 2022:
23. února
20. dubna
22. června
Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc zastupitelstva města << zde >>