Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst

Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
MUDr. Vlasta Sedláková – člen RM
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Michael Holý – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob v 1. pololetí 2019

9.1.; 23.1.; 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 3.4.; 17.4., 29.4., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. 

Pravomoc rady města <<zde>>