Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst

Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
MUDr. Vlasta Sedláková – člen RM
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Michael Holý – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob v 2. pololetí 2021

28.7.; 25.8.; 8.9.; 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3.11.; 15.11.; 1.12.; 15.12.;
Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc rady města <<zde>>