Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst

Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Milan Čurda – člen RM
Evžen Tölzer – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob:
1. pololetí 2022
12.1.; 26.1.; 9.2.; 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 15.6.; 29.6.;
2.pololetí 2022
13.7.; 24.8.; 7.9.; 21.9.; 5.10.; 19.10.; 26.10.; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 21.12.
Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc rady města <<zde>>