Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst

Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
MUDr. Vlasta Sedláková – člen RM
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Michael Holý – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob v 1. pololetí 2020

15.1.; 29.1.; 12.2.; 26.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 22.4.; 6.5.; 20.5.; 3.6.; 17.6.;
15.7.; 5.8.; 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10.; 4.11.; 18.11.; 2.12.; 16.12.;

Pravomoc rady města <<zde>>