Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst

Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Milan Čurda – člen RM
Evžen Tölzer – člen RM

Termíny jednání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob:
1. pololetí 2023
4.1.; 18.1.; 1.2.; 15.2.; 1.3.; 15.3.; 29.3; 12.4.; 26.4.; 10.5.; 24.5.; 7.6.; 21.6.;
2.pololetí 2023

Změna termínu je možná dle aktuální potřeby.

Pravomoc rady města <<zde>>