Symboly města

Znak byl městu udělen dne 24.10.1477 králem Vladislavem II. Jagellonským.
Štít je podélně štěpený a v jeho pravé části v červeném poli (heraldicky vlevo) kráčí dvouocasý lev. V levé části je na modrém poli Opatská berle, přes ni  jsou zkřížené hornické kladívko s mlátkem. V dolní části je naznačena jáma potvrzují hornickou činnost.

HROB ZNAK barva digit

Vlajka byla městu udělena 10.června 2013 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý s vodorovným černým pruhem širokým osminu šířky listu na dolním okraji pruhu. Uprostřed k vlajícímu okraji obrácený český lev a žlutá berle vynikající z černého pruhu závitem k žerďovému okraji, přeložena bílými hornickými kladívky na černých topůrkách. Poměr šířky k délce pruhu je 2 : 3.

HROB vlajka BARVA