Registr oznámení

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti. Zažádat o přístupové údaje k registru oznámení můžete osobně na městském úřadě, nebo prostřednictvím formuláře

Pro přístup k registru oznámení použijte tento odkaz