Veřejné zakázky

18.května 2018
Město Hrob
výzva_zmena
ZD_Duchcovska_změna


27.dubna 2018
Město Hrob
Výzva k podání nabídek Hrob
Zadávací dokumentace VZMR stavební práce Hrob
ZD_Příloha č. 1 – Krycí list
ZD_Příloha č. 2 – Čestné prohlášení základní způsobilost
ZD_Příloha č. 3 – DSP_Položkový rozpočet


28.prosince 2015
Výzva malého rozsahu – “Křižanov – kanalizační přípojky”
VÝZVA
1. Zadavaci_dokumentace


Veřejné zakázky jsou dostupné v profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoHrob