Svoz tříděného odpadu

Vážení občané,
nádoby na tříděný odpad (papír, plasty s kovy), které nebyly vyvezeny v řádném termínu s ohledem na stav na silnicích (při ledovce došlo k několika nehodám svozových vozů) budu s největší pravděpodobností svezeny až v dalším řádném termínu tj. 3.1.2023. Za touto  situací stojí velké technické problémy na straně svozové firmy, která se potýká nejen s nedostatkem svozových vozů, ale i s vysokým počtem absence zaměstnanců vlivem nemocí. Žádáme vás, abyste své odpady vhazovali buď do velkoobjemových kontejnerů, nebo skladovali do dalšího termínu ve svých domácnostech. Veškeré odpady, které budou v řádném termínu svozu přistaveny k nádobám, budou svozovou společností při dalším svozu vyvezeny. Aby byl zmírněn dopad této nepříjemné situace, bude pro vás mimořádně otevřen sběrný dvůr i v úterý 27.12. a v pátek 30.12. od 11.00 hod do 16.00 hod. Svozová firma se za vzniklé problémy omlouvá.
Děkujeme za pochopení.