Odběr pneumatik

Vážení spoluobčané. Na základě smlouvy se sběrný dvůr stává místem zpětného odběru odpadních pneumatik. Bude tedy možné zde opět odkládat odpadní pneumatiky v souladu s provozním řádem, tj. 4 ks na osobu za rok. Možnost odevzdávat pneumatiky na sběrném dvoře platí od 4.6.2021