Přijetí krizového opatření na území města Hrob

Z důvodu doporučení vlády osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče, Město Hrob zajišťuje těmto osobám pomoc při zvládání základní životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků tím, že pro tyto osoby je k dispozici telefonní číslo 417 568 562 na kterém se mohou přihlásit pro zajištění těchto potřeb následujícím způsobem:

 • telefonní linka pro nahlášení nákupu na daný den je k dispozici pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin
 • při prvním nákupu zaplatit, oproti dokladu vystaveného MěÚ Hrob, zálohu 1.000,- Kč. Z této částky budou postupně odečítány nákupy. 
 • dovoz bude zajištěn v den objednání od 15:00 hodin prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hrob
 • při nahlášení nákupu je povinnost nahlásit případnou karanténu žadatele

Postup pro zadání nákupu:

 • 1. Zavolat na telefonní číslo 417 568 562 v čase od 8:00 do 13:00 hodin pondělí až pátek
 • 2. Nahlásit jméno, adresu a telefonní číslo
 • 3. Nahlásit případnou karanténu!!!
 • 4. Objednat nákup základních potravin (NE alkohol a cigarety), nebo léků
 • 5. Od 15:00 hodin očekávat příjezd člena jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • 6. Při prvním nákupu zaplatit 1.000,- Kč zálohu, oproti vydanému dokladu od MěÚ
 • 7. Převzít nákup a řídit se pokyny hasičů

V Hrobě dne 17.3.2020

Karel Hirsch – místostarosta města, velitel JSDH Hrob

Ing. Jiří Fürst – starosta