Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 10.11.2018

11:45 až 12:00 hod: Křižanov u kapličky

12:10 až 12:25 hod: Verneřice – prostranství před domem čp. 34 (parčík u Kaštanu)

12:30 až 12:45 hod: kontejnerové stání u hřbitova

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Pneumatiky z osobních vozů, televizní přijímače, rádia, lednice, pračky a jiná podobná zařízení, zbytky starých barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, baterie, olejové filtry, zářivky, motorové oleje, léky a masti

Podrobnější informace je možné získat u zaměstnance Technických služeb města Duchcova, s.r.o.-tel. 417 835 123, 602 746 617, nebo MÚ Hrob 608 030 331