SMOGOVÁ SITUACE – ODVOLÁNÍ

Ve čtvrtek 9.8.2018 ve 23:10 hodin byla SMOGOVÁ SITUACE ODVOLÁNA

 

Pro území Ústeckého kraje byla ve středu 8.8.2018 v 16:30 hod.

VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE

z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ http://www.chmi.cz/, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz http://www.chmi.cz/, záložka Počasí.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Admin NNNN