PROVOZNÍ DOBA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ)

pro období od 1.3.2019 do 30.11.2019
(v zimních měsících uzavřeno)

ÚTERÝ – PÁTEK   9:00 – 11:30             12:30 – 17:00 hodin
SOBOTA               9:00 – 14:00 hodin

Občané města Hrob mohou do kontejnerů odkládat objemný odpad, plasty, směsný komunální odpad, textilní odpad (koberce, matrace atd.), kovy, biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad (vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky ….).

Je zakázáno zde ukládat nebezpečný odpad, ten lze ve městě odevzdat pouze při mobilním sběru, jehož termín bude včas zveřejněn (chemikálie, oleje, zdravotnický odpad, autobaterie, pneumatiky, lepenku atd.).

Dále do areálu nelze ukládat stavební odpad, a to ani v malém množství. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu. Takový odpad lze uložit pouze na řízené skládce (Modlany, Celio Most, a čistou stavební suť na recyklační linku NEXTA Teplice).