ANKETA – obnova Tržního náměstí

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás, ve spolupráci s ateliérem architektů City Upgrade s.r.o., dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si osobně představujete svoje město, kam směřovat jeho vývoj, kde vidíte problémy.

Prosíme Vás proto o odpovědi na otázky v dotazníku. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize, které budou převedeny do architektonické podoby studie Tržního náměstí a souvisejících prostor, s dalšími vazbami a možnostmi jeho obnovy, využití a přilákání turistického ruchu.

Vytištěný a vyplněný << Dotazník >> odevzdejte do 9. února 2018 do schránky označené ANKETA Tržní náměstí na městském úřadě nebo v Infocentru, nebo vyplňte a odešlete elektronicky zde na http://hrob.cityupgrade.cz/. Na těchto stránkách si bude možno, po dokončení studie, detailně prohlédnout a přečíst jednotlivá řešení a nápady, a dále se k nim vyjádřit.

Karel Hirsch – starosta města