Platby poplatků v roce 2019

Platby poplatků v roce 2019 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2019

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019

svoz odpadu Kč 350,- za osobu nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2019
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567