Rozsvěcení vánočního stromu

Přijďte První adventní neděli 27.listopadu v 15:00 hodin na Tržní náměstí

Při adventním setkání za doprovodu hudby na Vás čekají:

  • vánoční tradice, ozdůbky a dobrůtky nejen hrobské výroby
  • tradiční vystoupení dětí a seniorů
  • živý betlém a přílet hvězdičky
  • andělský průvod k vánočnímu stromu – lucerničky s sebou
  • rozsvícení vánočního stromu v parku u hasičárny
  • pokračování adventního setkání zpět na Tržním náměstí

Podrobný program zde: << Plakát >>

Adventním setkání bude provázet Petr Stolař a Divadlo V Pytli

Drobné odchylky od programu jsou vyhrazeny.